Sjöblom, Jonas. ”Osallistumisen kulttuuriset resurssit asuinalueen suunnittelussa: Tapaustutkimus Arabian alueen täydennysrakentamisesta”. Yhdyskuntasuunnittelu 60, no. 2 (syyskuuta 11, 2022): 33–52. Viitattu joulukuuta 1, 2023. https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/109713.