Wallin, Sirkku. ”Puoli Vuosisataa Osallisuuden Portailla”. Yhdyskuntasuunnittelu 57, no. 3 (lokakuuta 15, 2019): 49-52. Viitattu lokakuuta 31, 2020. https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86018.