Sutela, Elina, Sampo Ruoppila, Jarkko Rasinkangas, ja Jutta Juvenius. ”Kohtuuhintaisen asumisen hajanainen kokonaisuus”. Yhdyskuntasuunnittelu 58, no. 1 (kesäkuuta 1, 2020): 10–32. Viitattu joulukuuta 10, 2023. https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/89282.