1.
Lilius J. Ihmisten hallintaa, ohjausta ja osallistamista. YS [Internet]. 16. helmikuuta 2021 [viitattu 16. huhtikuuta 2024];58(3):4-6. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/102709