1.
Sjöblom J. Osallistumisen kulttuuriset resurssit asuinalueen suunnittelussa: Tapaustutkimus Arabian alueen täydennysrakentamisesta. YS [Internet]. 11. syyskuuta 2022 [viitattu 4. lokakuuta 2022];60(2):33-52. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/109713