1.
Rehunen A, Pitkänen K, Strandell A, Nurmio K. Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. YS [Internet]. 24. maaliskuuta 2022 [viitattu 6. heinäkuuta 2022];59(4):11-42. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/115567