1.
Tarpio J, Norvasuo M. Erillistaloista umpikortteleiksi? Lähiökorttelien täydennysrakentaminen kerrostalojen horisontaalisella laajentamisella. YS [Internet]. 6. maaliskuuta 2024 [viitattu 18. toukokuuta 2024];61(3):48-76. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/121901