1.
Wallin A. Katsantoja kaupungin muutokseen. YS [Internet]. 31. joulukuuta 2018 [viitattu 18. syyskuuta 2020];56(4):11-7. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/78162