1.
Ilmonen M. Kaupunkisuunnittelun kompleksinen historia. YS-lehti [Internet]. 31. joulukuuta 2018 [viitattu 12. joulukuuta 2019];56(4):58-1. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/78167