1.
Ilmonen M. Kaupunkisuunnittelun kompleksinen historia. YS [Internet]. 31. joulukuuta 2018 [viitattu 9. heinäkuuta 2020];56(4):58-1. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/78167