1.
Eräsaari L, Heimala-Pelkonen M, Kurki H, Norvasuo M, Puustinen S, Särkikoski T. In memoriam: Terttu Nupponen 24.1.1947–7.2.2019. YS-lehti [Internet]. 15. lokakuuta 2019 [viitattu 24. helmikuuta 2020];57(3):33-4. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86014