1.
Wallin S. Puoli vuosisataa osallisuuden portailla. YS [Internet]. 15. lokakuuta 2019 [viitattu 26. lokakuuta 2020];57(3):49-2. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86018