1.
Beauregard RA. Urban studies in ascendance. YS [Internet]. 23. joulukuuta 2019 [viitattu 23. toukokuuta 2022];57(4):6-9. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/88622