1.
Sutela E, Ruoppila S, Rasinkangas J, Juvenius J. Kohtuuhintaisen asumisen hajanainen kokonaisuus. YS [Internet]. 1. kesäkuuta 2020 [viitattu 23. tammikuuta 2021];58(1):10-2. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/89282