1.
Terämä E. Suomalainen kaupunkipolitiikka uudistumispaineiden alla. YS [Internet]. 29. lokakuuta 2020 [viitattu 26. tammikuuta 2021];58(2):91-3. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/94666