1.
Lilius J, Salmela A. Asumista monesta näkökulmasta. YS [Internet]. 1. kesäkuuta 2020 [viitattu 30. heinäkuuta 2021];58(1):4-6. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/95288