1.
Kurunmäki K, Tasa A. Pysäköinnin markkinaehtoisuus edistää kohtuuhintaista asumista ja kestävää kaupunkikehitystä. YS [Internet]. 1. kesäkuuta 2020 [viitattu 30. marraskuuta 2020];58(1):83-5. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/95394