1.
Kuoppa J, Saarimaa S, Ruoppila S, Laine M, Nieminen N, Haverinen R. Houkuttelevan asumisen ainekset. YS [Internet]. 29. lokakuuta 2020 [viitattu 7. toukokuuta 2021];58(2):10-2. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/95604