https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/issue/feed Yhdyskuntasuunnittelu-lehti 2019-07-18T10:54:59+03:00 Sirkku Wallin sirkku.wallin@aalto.fi Open Journal Systems <p><strong>Yhdyskuntasuunnittelu-lehti ainoa kotimainen yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen julkaisu</strong></p> <p>YS-lehti on avoimesti verkossa ilmestyvä, JUFO-luokiteltu tieteellinen sarjajulkaisu. Lehdessä julkaistaan kaupunkitutkimukseen ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita sekä katsauksia. YS- lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83673 Uusi kaupunki vähän käytetyn tilalle 2019-07-18T10:50:56+03:00 Sirkku Wallin toimitussihteeri@yss.fi 2019-07-15T21:00:13+03:00 Copyright (c) 2019 Sirkku Wallin https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83674 Ilmastopolitiikan ratkaisut tehdään kunnissa 2019-07-18T10:51:30+03:00 Marja Salmela toimitussihteeri@yss.fi 2019-07-15T20:59:36+03:00 Copyright (c) 2019 Marja Salmela https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83675 Tila, tunne ja musiikki – Kauppakeskuksen ääniympäristön laadullinen tarkastelu 2019-07-18T10:52:03+03:00 Maija Kontukoski toimitussihteeri@yss.fi Heikki Uimonen toimitussihteeri@yss.fi <p>Medioituneen musiikin digitaaliset sovellukset ovat entisestään vahvistaneet musiikin kaikkialla olevaa luonnetta ja muokanneet yhteistä kaupunkitilaa. Tapaamme kuluttaa ja kuulla jonkun muun kuin itsemme valitsemaa musiikkia muiden toimiemme ohella kutsutaan jokapaikkaiseksi kuunteluksi. Erityisesti kaupallisten tilojen taustamusiikki on tarkoitettu pääsääntöisesti muuten kuin keskittyneesti kuunneltavaksi, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö tilan käyttäjät kiinnittäisi siihen huomiota. Artikkelissa tarkastelemme kaupallisten tilojen kokemista jokapaikkaisen musiikin ja jokapaikkaisen kuuntelun lähtökohdista. Empiirinen aineisto kerättiin kuuntelukävelyksi kutsutulla menetelmällä, pitämällä kenttäpäiväkirjaa sekä tematisoiduilla ryhmähaastatteluilla. Kenttätyöaineistoa analysoimalla pohdimme keinoja, joilla ottaa huomioon tilan käyttäjien kokemukset ja musiikkiin liitetyt merkitykset osana yhteisten tilojen suunnittelua.</p> 2019-07-15T20:58:59+03:00 Copyright (c) 2019 Maija Kontukoski,Heikki Uimonen https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83676 "Ei kaupunkisuunnittelu ole mikään tykkäämisjuttu" – Sosiaalisen median mahdollisuudet ja esteet kaupunkisuunnittelussa 2019-07-18T10:52:36+03:00 Pilvi Nummi toimitussihteeri@yss.fi <p>Artikkeli tutkii sosiaalisen median roolia suomalaisen kaupunkisuunnittelun vuorovaikutteisten käytäntöjen parissa toimiville kohdistetun kyselytutkimuksen ja työpajan avulla. Tutkimuksen viitekehyksenä sovelletaan vuorovaikutteisen suunnittelun yhteistoiminnallisen rationaliteetin konseptia sekä sähköisen osallistumisen kaksijakoisuuden mallia, joka korostaa hallintolähtöisen osallistamisen ja ihmisten itseorganisoituvan osallistumisen eroja. Tulokset osoittavat, että sosiaalisen median rooli kaupunkisuunnittelussa on ristiriitainen ja vasta muotoutumassa. Hallintolähtöisen ja itseorganisoituvan sähköisen osallistumisen integroituminen yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi edellyttäisi suunnittelukulttuurin muutosta erityisesti käytäntöjen ja asenteiden tasolla.</p> 2019-07-15T20:57:32+03:00 Copyright (c) 2019 Pilvi Nummi https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83677 Valaistus osana elvyttävää ympäristökokemusta 2019-07-18T10:53:19+03:00 Heli Nikunen toimitussihteeri@yss.fi 2019-07-15T20:56:43+03:00 Copyright (c) 2019 Heli Nikunen https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83678 Asumisen ja maankäytön politiikka arvioitava uudelleen 2019-07-18T10:53:52+03:00 Peter Fredriksson toimitussihteeri@yss.fi Pekka Normo toimitussihteeri@yss.fi 2019-07-15T20:55:51+03:00 Copyright (c) 2019 Peter Fredriksson,Pekka Normo https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83679 "A Little Less Conversation, a Little More Action" 2019-07-18T10:54:26+03:00 Samuli Alppi toimitussihteeri@yss.fi 2019-07-15T20:54:15+03:00 Copyright (c) 2019 Samuli Alppi https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83680 Kaupunki on ihmisen koti 2019-07-18T10:54:59+03:00 Markku Norvasuo toimitussihteeri@yss.fi 2019-07-15T20:52:35+03:00 Copyright (c) 2019 Markku Norvasuo