https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/issue/feed Yhdyskuntasuunnittelu-lehti 2019-10-16T09:50:25+03:00 Sirkku Wallin sirkku.wallin@aalto.fi Open Journal Systems <p><strong>Yhdyskuntasuunnittelu-lehti ainoa kotimainen yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen julkaisu</strong></p> <p>YS-lehti on avoimesti verkossa ilmestyvä, JUFO-luokiteltu tieteellinen sarjajulkaisu. Lehdessä julkaistaan kaupunkitutkimukseen ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita sekä katsauksia. YS- lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86007 Kaupunkivihreän kaipuu 2019-10-16T09:48:38+03:00 Sirkku Wallin toimitussihteeri@yss.fi 2019-10-15T21:00:34+03:00 Copyright (c) 2019 Sirkku Wallin https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86008 Kolmen kysymyksen happotesti 2019-10-16T09:48:11+03:00 Petri Ruohio toimitussihteeri@yss.fi 2019-10-15T21:05:25+03:00 Copyright (c) 2019 Petri Ruohio https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86009 Hyvästä rengistä huonoksi isännäksi: kvantifikaatioimperatiivi yhdyskuntasuunnittelussa 2019-10-16T09:50:25+03:00 Tomas Hanell toimitussihteeri@yss.fi <p>Yhteiskuntamme nojautuu enenevässä määrin numeeriseen tietoon. Tämä koskee niin julkista kuin yksityistä sektoria. Olemme tilanteessa, jossa yhteiskunnan hallinto ei enää kykene toimimaan ilman määrällisiä mittareita. Kutsun tätä riippuvuussuhdetta kvantifikaatioimperatiiviksi. Tähän on useita syitä: muun muassa hallinnon teknokratisoituminen, siirtyminen näyttöön perustuvaan hallintotapaan tai etähallinnan asteittainen yleistyminen. Jos numeerisen tiedon implisiittistä roolia päätöksenteossa ei tunnisteta, on numeroiden varaan rakennettu päätöksenteko erittäin haavoittuvainen. Artikkelin tavoitteena on valaista tätä ilmiötä yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta ja lyhyesti havainnollistaa asiaan liittyviä ulottuvuuksia muutaman yksinkertaisen esimerkin avulla.</p> 2019-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Tomas Hanell https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86011 Syntyvyyden laskun tuplaefekti alueelliseen kehitykseen 2019-10-16T09:47:45+03:00 Janne Antikainen toimitussihteeri@yss.fi 2019-10-15T21:45:25+03:00 Copyright (c) 2019 Janne Antikainen https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86012 Tampereen arkkitehtikoulu 50 vuotta 2019-10-16T09:47:18+03:00 Minna Chudoba toimitussihteeri@yss.fi Juho Rajaniemi toimitussihteeri@yss.fi 2019-10-15T21:49:02+03:00 Copyright (c) 2019 Minna Chudoba, Juho Rajaniemi https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86014 In memoriam: Terttu Nupponen 24.1.1947–7.2.2019 2019-10-16T09:46:51+03:00 Leena Eräsaari toimitussihteeri@yss.fi Marja Heimala-Pelkonen toimitussihteeri@yss.fi Hannu Kurki toimitussihteeri@yss.fi Markku Norvasuo toimitussihteeri@yss.fi Sari Puustinen toimitussihteeri@yss.fi Tuomo Särkikoski toimitussihteeri@yss.fi 2019-10-15T22:01:06+03:00 Copyright (c) 2019 Leena Eräsaari, Marja Heimala-Pelkonen, Hannu Kurki, Markku Norvasuo, Sari Puustinen, Tuomo Särkikoski https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86015 Suunnittelun yhteistyöverkostojen jäljillä 2019-10-16T09:46:24+03:00 Susa Eräranta toimitussihteeri@yss.fi 2019-10-15T22:07:02+03:00 Copyright (c) 2019 Susa Eräranta https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86016 Ilmiö-Suomi – kokoamisohjeet 2019-10-16T09:49:59+03:00 Samuli Alppi toimitussihteeri@yss.fi 2019-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Samuli Alppi https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86017 Kaupunkiteknologioiden menneisyys ja tulevaisuus - Katsaus Shannon Matternin tuotantoon 2019-10-16T09:49:32+03:00 Eeva Berglund toimitussihteeri@yss.fi 2019-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Eeva Berglund https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86018 Puoli vuosisataa osallisuuden portailla 2019-10-16T09:49:05+03:00 Sirkku Wallin toimitussihteeri@yss.fi 2019-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Sirkku Wallin