Yhdyskuntasuunnittelu-lehti https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu <p><strong>Yhdyskuntasuunnittelu-lehti ainoa kotimainen yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen julkaisu</strong></p> <p>YS-lehti on avoimesti verkossa ilmestyvä, JUFO-luokiteltu tieteellinen sarjajulkaisu. Lehdessä julkaistaan kaupunkitutkimukseen ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita sekä katsauksia. YS- lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS) fi-FI Yhdyskuntasuunnittelu-lehti 1459-6806 Uusi kaupunki vähän käytetyn tilalle https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83673 Sirkku Wallin Copyright (c) 2019 Sirkku Wallin 2019-07-15 2019-07-15 57 2 4 7 10.33357/ys.83673 Ilmastopolitiikan ratkaisut tehdään kunnissa https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83674 Marja Salmela Copyright (c) 2019 Marja Salmela 2019-07-15 2019-07-15 57 2 8 9 10.33357/ys.83674 Tila, tunne ja musiikki – Kauppakeskuksen ääniympäristön laadullinen tarkastelu https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83675 <p>Medioituneen musiikin digitaaliset sovellukset ovat entisestään vahvistaneet musiikin kaikkialla olevaa luonnetta ja muokanneet yhteistä kaupunkitilaa. Tapaamme kuluttaa ja kuulla jonkun muun kuin itsemme valitsemaa musiikkia muiden toimiemme ohella kutsutaan jokapaikkaiseksi kuunteluksi. Erityisesti kaupallisten tilojen taustamusiikki on tarkoitettu pääsääntöisesti muuten kuin keskittyneesti kuunneltavaksi, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö tilan käyttäjät kiinnittäisi siihen huomiota. Artikkelissa tarkastelemme kaupallisten tilojen kokemista jokapaikkaisen musiikin ja jokapaikkaisen kuuntelun lähtökohdista. Empiirinen aineisto kerättiin kuuntelukävelyksi kutsutulla menetelmällä, pitämällä kenttäpäiväkirjaa sekä tematisoiduilla ryhmähaastatteluilla. Kenttätyöaineistoa analysoimalla pohdimme keinoja, joilla ottaa huomioon tilan käyttäjien kokemukset ja musiikkiin liitetyt merkitykset osana yhteisten tilojen suunnittelua.</p> Maija Kontukoski Heikki Uimonen Copyright (c) 2019 Maija Kontukoski,Heikki Uimonen 2019-07-15 2019-07-15 57 2 10 25 10.33357/ys.83675 "Ei kaupunkisuunnittelu ole mikään tykkäämisjuttu" – Sosiaalisen median mahdollisuudet ja esteet kaupunkisuunnittelussa https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83676 <p>Artikkeli tutkii sosiaalisen median roolia suomalaisen kaupunkisuunnittelun vuorovaikutteisten käytäntöjen parissa toimiville kohdistetun kyselytutkimuksen ja työpajan avulla. Tutkimuksen viitekehyksenä sovelletaan vuorovaikutteisen suunnittelun yhteistoiminnallisen rationaliteetin konseptia sekä sähköisen osallistumisen kaksijakoisuuden mallia, joka korostaa hallintolähtöisen osallistamisen ja ihmisten itseorganisoituvan osallistumisen eroja. Tulokset osoittavat, että sosiaalisen median rooli kaupunkisuunnittelussa on ristiriitainen ja vasta muotoutumassa. Hallintolähtöisen ja itseorganisoituvan sähköisen osallistumisen integroituminen yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi edellyttäisi suunnittelukulttuurin muutosta erityisesti käytäntöjen ja asenteiden tasolla.</p> Pilvi Nummi Copyright (c) 2019 Pilvi Nummi 2019-07-15 2019-07-15 57 2 26 46 10.33357/ys.83676 Valaistus osana elvyttävää ympäristökokemusta https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83677 Heli Nikunen Copyright (c) 2019 Heli Nikunen 2019-07-15 2019-07-15 57 2 47 50 10.33357/ys.83677 Asumisen ja maankäytön politiikka arvioitava uudelleen https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83678 Peter Fredriksson Pekka Normo Copyright (c) 2019 Peter Fredriksson,Pekka Normo 2019-07-15 2019-07-15 57 2 51 55 10.33357/ys.83678 "A Little Less Conversation, a Little More Action" https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83679 Samuli Alppi Copyright (c) 2019 Samuli Alppi 2019-07-15 2019-07-15 57 2 56 59 10.33357/ys.83679 Kaupunki on ihmisen koti https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/83680 Markku Norvasuo Copyright (c) 2019 Markku Norvasuo 2019-07-15 2019-07-15 57 2 60 63 10.33357/ys.83680