Yhdyskuntasuunnittelu https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu <p class="x_MsoPlainText"><span lang="FI">Yhdyskuntasuunnittelu-lehti julkaisee kaupunkitutkimukseen ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita sekä katsauksia. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdyskuntasuunnittelu-lehteä lukemalla voi seurata, mitä suomalaisessa ja kansainvälisessä kaupunkitutkimuksessa tapahtuu.</span></p> <p class="x_MsoPlainText"><span lang="FI">Yhdyskuntasuunnittelu on Suomen ainoa kaupunkitutkimuksen ja yhdyskuntasuunnittelun tieteellinen sarjajulkaisu. Se kokoaa eri alojen tutkijoita, suunnittelijoita, arkkitehteja ja muita rakennetun ympäristön ammattilaisia.</span></p> <p class="x_MsoPlainText"><span lang="FI">Lehti tarjoaa kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille tieteellisen forumin korkeatasoisten artikkelien julkaisemiseen. Yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisille ja muille siitä kiinnostuneille lehti toimii koko laajan kentän keskustelukanavana. Ajoittain julkaistaan aihepiiriltään rajatumpia ajankohtaisia teemanumeroita.&nbsp;<a href="https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/about/submissions">Mikäli haluat julkaista artikkelin tai tarjota lehteen muita tekstejä, katso lisätietoja täältä</a>.</span></p> <p class="x_MsoPlainText"><span lang="FI">Lehden julkaiseminen aloitettiin vuonna 1963. Nimi muutettiin Yhteiskuntasuunnitteluksi vuonna 1971, ja vuonna 2002 se palautettiin alkuperäiseen asuunsa.</span></p> Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS) fi-FI Yhdyskuntasuunnittelu 1459-6806 Maankäytön suunnittelu ei ole pysynyt kaupan kehityksen mukana https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/136099 Tuomas Santasalo Copyright (c) 2023 Tuomas Santasalo 2023-08-29 2023-08-29 61 1 8 10 10.33357/ys.136099 Uuden asuinalueen värisuunnittelu asemakaavassa https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/117005 <p>Asemakaavoituksella ohjataan uuden alueen kaupunkikuvaa, tavoiteltua arkkitehtuuria sekä rakennusten värejä ja materiaaleja. Tutkimustietoa ohjauskeinoista ja asemakaavatason värisuunnittelusta on kuitenkin saatavilla vain niukasti. Artikkelissa on tarkasteltu sisältöanalyysin avulla neljäntoista pääkaupunkiseudulla sijaitsevan uuden alueen asemakaavoja, rakentamistapaohjeita ja värisuunnitelmia värisuunnittelun näkökulmasta. Tuloksissa esitetään asuinalueilla käytettyjä värin ohjaamisen välineitä, eli väriohjeistuksen eri tasoja, käytettyjä värin käsitteitä sekä värissuunnitelmien ja arkkitehtuurin kuvatyyppejä. Asemakaavatason värisuunnitteluperiaatteet on jaettu kahteen alatyyppiin: kaavoittajan itsensä käyttämiin periaatteisiin sekä sellaisiin, jotka kaavoittaja on laatinut rakennusta suunnittelevalle arkkitehdille korttelialueiden ja rakennusten määrityksiksi.</p> Saara Pyykkö Copyright (c) 2023 Saara Pyykkö 2023-08-29 2023-08-29 61 1 11 48 Asukasosallisuuden edistäminen, vuorovaikutus ja yhteiskehittäminen kulttuurisuunnittelu­hankkeessa https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/119765 <p>Artikkeli käsittelee asukasosallisuuden toteutumista kulttuurisuunnitteluun perustuvassa Kylä-OSKU -hankkeessa. Hankkeessa pyrittiin selvittämään kahden erilaisen alueen, kasvavan kaupunkilähiön ja pienen maaseututaajaman, asukkaiden näkemyksiä ja toiveita erilaisten kulttuurikartoituksen menetelmien avulla. Artikkelissa analysoimme, miten soveltamamme menetelmät toimivat ja millaisia näkökulmia ne toivat esiin. Arvioimme käyttämiämme menetelmiä erityisesti osallistumisen ja siihen sisältyvän vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen näkökulmista ja pohdimme, miten osallistava kulttuurisuunnittelu voi edistää asukasosallisuuden vahvistamista. Tutkimuksemme osoittaa, että asukasosallisuus edellyttää eri osapuolten näkökulmien kuulemista<br />ja ymmärtämistä, sekä vuorovaikutuksen jatkuvuutta.</p> Eerika Koskinen-Koivisto Kaisu Kumpulainen Hanna-Mari Husu Copyright (c) 2023 Eerika Koskinen-Koivisto 2023-08-29 2023-08-29 61 1 49 72 Kaavoittajan vika https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/136098 Anssi Joutsiniemi Copyright (c) 2023 Anssi Joutsiniemi 2023-08-29 2023-08-29 61 1 4 7 10.33357/ys.136098