Yhdyskuntasuunnittelu-lehti https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu <p><strong>Yhdyskuntasuunnittelu-lehti ainoa kotimainen yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen julkaisu</strong></p> <p>YS-lehti on avoimesti verkossa ilmestyvä, JUFO-luokiteltu tieteellinen sarjajulkaisu. Lehdessä julkaistaan kaupunkitutkimukseen ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita sekä katsauksia. YS- lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS) fi-FI Yhdyskuntasuunnittelu-lehti 1459-6806 Kaupunkivihreän kaipuu https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86007 Sirkku Wallin Copyright (c) 2019 Sirkku Wallin 2019-10-15 2019-10-15 57 3 4 6 10.33357/ys.86007 Kolmen kysymyksen happotesti https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86008 Petri Ruohio Copyright (c) 2019 Petri Ruohio 2019-10-15 2019-10-15 57 3 7 8 10.33357/ys.86008 Hyvästä rengistä huonoksi isännäksi: kvantifikaatioimperatiivi yhdyskuntasuunnittelussa https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86009 <p>Yhteiskuntamme nojautuu enenevässä määrin numeeriseen tietoon. Tämä koskee niin julkista kuin yksityistä sektoria. Olemme tilanteessa, jossa yhteiskunnan hallinto ei enää kykene toimimaan ilman määrällisiä mittareita. Kutsun tätä riippuvuussuhdetta kvantifikaatioimperatiiviksi. Tähän on useita syitä: muun muassa hallinnon teknokratisoituminen, siirtyminen näyttöön perustuvaan hallintotapaan tai etähallinnan asteittainen yleistyminen. Jos numeerisen tiedon implisiittistä roolia päätöksenteossa ei tunnisteta, on numeroiden varaan rakennettu päätöksenteko erittäin haavoittuvainen. Artikkelin tavoitteena on valaista tätä ilmiötä yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta ja lyhyesti havainnollistaa asiaan liittyviä ulottuvuuksia muutaman yksinkertaisen esimerkin avulla.</p> Tomas Hanell Copyright (c) 2019 Tomas Hanell 2019-10-15 2019-10-15 57 3 9 23 10.33357/ys.86009 Syntyvyyden laskun tuplaefekti alueelliseen kehitykseen https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86011 Janne Antikainen Copyright (c) 2019 Janne Antikainen 2019-10-15 2019-10-15 57 3 25 28 10.33357/ys.86011 Tampereen arkkitehtikoulu 50 vuotta https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86012 Minna Chudoba Juho Rajaniemi Copyright (c) 2019 Minna Chudoba, Juho Rajaniemi 2019-10-15 2019-10-15 57 3 29 32 10.33357/ys.86012 In memoriam: Terttu Nupponen 24.1.1947–7.2.2019 https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86014 Leena Eräsaari Marja Heimala-Pelkonen Hannu Kurki Markku Norvasuo Sari Puustinen Tuomo Särkikoski Copyright (c) 2019 Leena Eräsaari, Marja Heimala-Pelkonen, Hannu Kurki, Markku Norvasuo, Sari Puustinen, Tuomo Särkikoski 2019-10-15 2019-10-15 57 3 33 34 10.33357/ys.86014 Suunnittelun yhteistyöverkostojen jäljillä https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86015 Susa Eräranta Copyright (c) 2019 Susa Eräranta 2019-10-15 2019-10-15 57 3 35 40 10.33357/ys.86015 Ilmiö-Suomi – kokoamisohjeet https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86016 Samuli Alppi Copyright (c) 2019 Samuli Alppi 2019-10-15 2019-10-15 57 3 41 43 10.33357/ys.86016 Kaupunkiteknologioiden menneisyys ja tulevaisuus - Katsaus Shannon Matternin tuotantoon https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86017 Eeva Berglund Copyright (c) 2019 Eeva Berglund 2019-10-15 2019-10-15 57 3 44 47 10.33357/ys.86017 Puoli vuosisataa osallisuuden portailla https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/86018 Sirkku Wallin Copyright (c) 2019 Sirkku Wallin 2019-10-15 2019-10-15 57 3 49 52 10.33357/ys.86018