Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
 • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
 • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
 • Tekstin riviväli on 1,5; kirjasinkoko on 12; ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
 • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.

Kirjoittajan ohjeet

 • Tekstin laajuus: Empiiristen artikkelien (ml. lähteet, liitteet ja tiivistelmä) pituus on vähintään 2500 sanaa ja korkeintaan 5000 sanaa. Teoriakatsausten pituus on korkeintaan 3000 sanaa.
 • Tekstin muotoilu: Teksti on kauttaaltaan muodossa Times Roman, fonttikoko 12, riviväli 1,5. Ylä- ja alamarginaalit: 2.5 cm. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä.
 • Otsikot: Otsikkotasoja voi olla kaksi. Päälukujen otsikoissa käytetään lihavoituja isoja kirjaimia, ja alalukujen otsikot kirjoitetaan lihavoituna normaalia kirjasinkokoa käyttäen. Otsikon jälkeen tulee yksi tyhjä rivi. Otsikoissa käytetään numeroita.
 • Kuvat ja kuviot: Kuviot ja taulukot toimitetaan erillisenä tiedostona. Kuviot ja taulukot numeroidaan juoksevasti. Tekstin yhteydessä osoitetaan kunkin kuvion ja taulukon paikka. Kirjoittajalla tulee olla kirjallinen julkaisulupa kaikkiin tekstissään esiintyviin kuviin. Myös kuvioita, taulukoita ja kuvia voidaan tarvittaessa editoida.
 • Tiivistelmä: Pituus enintään 200 sanaa. Lisäksi kirjoittaja listaa 3-5 asiasanaa.
 • Viittaukset ja lähdemerkinnät: Käsikirjoituksessa noudatetaan APA:n kirjoitusohjeita (American Psychological Association)
 • Kielentarkistus englanninkielisissä teksteissä tulee olla tehty.
 • Ensijulkaisu: Kirjoittaja vakuuttaa, että käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty arvioitavaksi tai julkaistavaksi toiseen julkaisuun.

Artikkelit

Osaston toimintaperiaate

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.