Redaktion

Vuodesta 2020 alkaen julkaisu on ollut osa yhteisjulkaisua Suomen Museo – Finskt Museum. Yhteisjulkaisun digitoidut vuosikerrat löytyvät Suomen Museon Journal.fi -sivulta.

Finskt Museumin Journal.fi -tietokantaa ylläpitää Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisusihteeri Teemu Väisänen (julkaisusihteeri@muinaismuistoyhdistys.fi).