Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
  • Tekstin riviväli on yksi; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi URL-osoitteissa); ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.

Kirjoittajan ohjeet

Varsinaiseen tekstiin sisältyvät alaviitteet numeroidaan juoksevasti. Otsikon jälkeen tekstiin lisätään
max. 100 sanan tiivistelmä. Kuvioiden ja taulukoiden tulee olla selkeitä, ja ne otsikoidaan ja numeroidaan juoksevasti, kuviot ja taulukot erikseen. Molemmat tulisi toimittaa muokattavassa muodossa (mielellään Excel). Vaihtoehtoisesti voidaan kuvioista toimittaa myös aineisto ja mallikuva kuvion piirtämistä varten.

Viittaukset tekstissä merkitään seuraavasti:
”Kuten Easterly (2001) esittää…” tai erillisenä viittauksena lauseen tai kappaleen lopussa: (Easterly 2001) tai tarkemmin: (Easterly 2001, 55–58).
Lähdeluettelo sijoitetaan kirjoituksen loppuun otsikolla Kirjallisuus. Luettelo laaditaan tekijän sukunimen mukaan aakkostettuna. Jos tekstissä on viitattu saman kirjoittajan useampaan julkaisuun, niin nämä laitetaan julkaisuvuoden mukaiseen järjestykseen. Mikäli julkaisut ovat samalta vuodelta, merkitään ne pikkuaakkosilla (esim. 2006a, 2006b).

Kirjallisuusluettelossa artikkelit aikakauskirjoissa ja
toimitetuissa kirjoissa merkitään seuraavasti:
Bhagwati, J., Panagariya, A. ja Srinivasan, T.N. (2004), ”The muddles over outsourcing”, Journal of Economic Perspectives 18: 93–114.
Quah, D. (2001), ”The weightless economy in economic development”, teoksessa Pohjola, M. (toim.), Information Technology, Productivity, and Economic Growth, Oxford University Press, Oxford: 72–96.
Kirjat ja kirjamuotoiset raportit esitetään näin:
Easterly, W. (2001), The Elusive Quest for Growth, the MIT Press, Cambridge, MA.
Paasivirta, A. ja Valtonen, P. (2004), Aloittavien innovaatioyritysten siemenrahoituksen ja palvelujärjestelmän uudistamisstrategia, Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 28/2004, Helsinki.
Työpapereiden malli on:
Koskela, E. ja Puhakka, M. (2006), ”Cycles and indeterminacy in overlapping generations economies with
Stone-Geary preferences”, HECER Discussion paper No. 105.
Verkossa olevaan materiaaliin viitattaessa on ilmoitettava http-lähteen osoite ja päivämäärä, jolloin siihen on viitattu. Esimerkki:
Varian, H., Litan, R. E., Elder, A. ja Shutter, J. (2002), The Net Impact Study, http://www.netimpactstudy.com/Netimpact_study_report.pdf (viitattu 16.5. 2006).

Tiede ja tutkimus

Kansantaloudellisen aikakauskirjan Tiede ja tutkimus -osastossa julkaistavat artikkelit vertaisarvioidaan TSV:n vaatimusten mukaisesti.

Talous ja politiikka

Kansantaloudellisen aikakauskirjan Talous ja politiikka -osastossa julkaistaan keskustelupuheenvuoroja ja katsauksia. Niitä ei vertaisarvioida, vaan käsikirjoitusten kommentointi ja julkaisupäätökset ovat toimituskunnan tehtävänä.

Ekonomistit ja yhteiskunta

Kansantaloudellisen aikakauskirjan Ekonomistit ja yhteiskunta -osastossa julkaistaan ammattikunnan sisäiseen keskusteluun tarkoitettuja keskustelupuheenvuoroja ja katsauksia sekä esimerkiksi huomattavien ekonomistien muistokirjoituksia.

Väitöskirjat

Kansantaloudellisen aikakauskirjan Väitöskirjat -osastossa julkaistaan talousteteellisten ja alaa läheisesti sivuavien tieteenalojen väitöskirjaesittelyitä.  Ne perustuvat usein väittelijän Lectio praecursoriaan. Suositeltu enimmäispituus on 1200 sanaa. 

Kirjat

Kansantaloudellisen aikakauskirjan "kirjat" -osastossa julkaistaan taloustieteellisten  ja talouspoliittisten kirjojen kirjaesittelyitä ja -arvosteluja. Niiden suositeltu enimmäispituus on 900 sanaa.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.