Pitkällä aikavälillä Suomi tarvitsee enemmän työtä ja investointeja

Kirjoittajat

  • Seppo Orjasniemi Valtiovarainministeriö

Abstrakti

Valtiovarainministeriön lyhyen aikavälin suhdanne-ennuste korostaa kysynnän merkitystä talouskasvulle, mutta yli suhdanteen menevät ennusteet perustuvat talouden tuotantopotentiaaliin, kuten työvoiman ja pääoman määrään, sekä kokonaistuottavuuden ennakoituun kehitykseen. Valtiovarainministeriön pitkän aikavälin ennusteen mukaan vuosina 2024–2034 bruttokansantuotteen kasvu henkeä kohden jää keskimäärin 1,3 prosenttiin vuodessa. Vuosina 2034–2044 bruttokansantuotteen kasvu henkeä kohden nopeutuu 1,5 prosenttiin vuodessa. Kasvun nopeutuminen on seurausta kokonaistuottavuuden kasvun vahvistumisesta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-09

Numero

Osasto

Teema: Finanssipolitiikan arviointi