Nihkeän kasvun vuosikymmenet – Ennustelaitosten pitkän aikavälin ennusteet Suomen talouskasvulle vuosille 2023–2033 ja 2033–2043

Kirjoittajat

  • Kari Heimonen University of Jyväskylä, Finland
  • Seija Ilmakunnas University of Jyväskylä, Finland

Abstrakti

Tässä artikkelissa esitämme kokoavan yhteenvedon ja joitakin huomiota uusista Suomen taloutta koskevista pitkän aikavälin kasvuarvioista. Kysymyksessä ovat arviot, joita talousennusteita tekevät laitokset esittelivät Jyväskylän yliopiston taloustutkijoiden kesäseminaarissa kesäkuussa 2023. Arvionsa esittelivät Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Työn ja talouden tutkimus LABORE, Pellervon taloustutkimus PTT, Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö. Ennustajilla on merkittäviä näkemyseroja talouskasvun suuruudesta parin seuraavan vuosikymmenen aikana ja erot ovat myös suuremmat kuin neljä vuotta aikaisemmin laadituissa arvioissa.  Laitoksilta pyydettiin arvioita myös T&K-panostusten kehityksestä. Arvioiden mukaan T&K-toiminta vilkastuu, mutta tällä ja ensi vuosikymmenelläkin jäädään jälkeen tavoitteeksi asetetusta neljän prosentin panostuksista suhteessa bruttokansantuotteeseen. 

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-09

Numero

Osasto

Teema: Finanssipolitiikan arviointi