Suomalaisten talousosaaminen tarkastelussa

Kirjoittajat

  • Panu Kalmi Vaasan yliopisto
  • Saara Vaahtoniemi PTT
  • Anu Raijas Suomen Pankki
  • Mette Ranta Oikeusministeriö
  • Olli-Pekka Ruuskanen PTT
  • Gökhan Buturak Vaasan yliopisto

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisten talousosaamista hyödyntäen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n piirissä olevan kansainvälisen talousopetusverkoston (International Network on Financial Education, INFE) kehittämää talousosaamisen mittaristoa. Tarkastelemme sekä talousosaamisen tasoa että sen jakautumista väestöryhmien välillä. Talousosaamisesta on olemassa erilaisia käsitteitä ja mittaustapoja. Keskustelemme artikkelin aluksi talousosaamisen erilaisista määritelmistä, mukaan lukien digitaalisen talousosaamisen käsitteestä.  Syynä OECD/INFE:n metodologian käyttöön tässä artikkelissa on se, että näin pystytään tuottamaan vertailukelpoista aineistoa suomalaisten talousosaamisen tason arviointiin muihin maihin verrattuna. Tehty tutkimus toteuttaa osaltaan talousosaamisen kansallisen strategian  tavoitteita.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-09