Kommentti Lapolle ja Riskulle työkyvyttömyyseläkkeisiin menetetystä palkkasummasta ja työpanoksesta

Kirjoittajat

  • Antti J. Tanskanen EK

Abstrakti

Työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen aiheuttaa julkiselle taloudelle merkittävää tulojen menetystä ja menojen kasvua. Artikkelissa ”Työkyvyttömyyseläkkeiden kustannus” Lappo ja Risku (2023) arvioivat työeläkelakien mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen aiheuttavan 2,5 mrd euron palkkasumman menetyksen vuodessa. Käyttämällä elinkaarimallia saan samaa suuruusluokkaa olevan arvion menetetystä palkkasummasta, noin 3,1 mrd euroa vuodessa. Menetettyä palkkasummaa suurempi työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuva menetys on menetetyn työpanoksen arvo. Toimialakohtaisesti arvioitujen menetettyjen palkkasummien perusteella voi arvioida, että työeläkelakien mukaiset työkyvyttömyyseläkkeet aiheuttavat noin 5,2 mrd euron työpanoksen menetyksen vuodessa, joka on selvästi korkeampi kuin Lapon ja Riskun esittämä arvio 3,0 mrd euroa vuodessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-09