Tulojen muuttuminen eläkkeelle siirryttäessä

Kirjoittajat

  • Juha Rantala Eläketurvakeskus
  • Marjo Pyy-Martikainen Kansaneläkelaitos (Kela)
  • Marja Riihelä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)

Abstrakti

Tulotason muutosta eläkkeelle siirryttäessä on perinteisesti kuvattu eläkkeen korvaussuhteen avulla, jolla tarkoitetaan eläkkeen ja sitä edeltävän vakiintuneen työtulon suhdetta. Korvaussuhde soveltuu tilanteisiin, joissa henkilö siirtyy työstä suoraan kokoaikaiselle vanhuuseläkkeelle. Työstä suoraan eläkkeelle siirtyy kuitenkin vain noin 60 prosenttia eläkkeelle siirtyneistä. Toimeentulo muodostuu lisäksi vain osin pelkästä työtulosta tai eläkkeestä. Tässä artikkelissa tarkastellaan, kuinka tulot muuttuivat eläkkeelle siirryttäessä vuonna 2017, kun huomioon otettiin henkilöiden kaikki tulot ja kun mukana olivat kaikki eläkkeelle siirtyneet. Toimeentulo nettotuloilla mitattuna muuttuu eläkkeelle siirryttäessä huomattavasti vähemmän mitä korvaussuhde antaa ymmärtää. Tulomuutoksissa on kuitenkin huomattavaa vaihtelua henkilöiden välillä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-21