Julkinen taloudenpito Suomessa – taloutta ja talouspolitiikkaa

Kirjoittajat

  • Mikko Spolander Valtiovarainministeriö

Abstrakti

Valtiovarainministeriön tehtävät määritellään Valtioneuvoston asetuksessa valtiovarainministeriöstä (26.6.2003/610 myöhemmin tehtyine muutoksineen). Yhden valtiovarainministeriön keskeisimmistä tehtävistä voisi kiteyttää velvollisuudeksi hoitaa julkista taloudenpitoa, käyttää tietoa ja ylläpitää tilannekuvaa taloudesta sekä etsiä ja ehdottaa ratkaisuja, joilla julkinen taloudenpito säilyy vakaalla pohjalla ja luo vakaan perustan talouden ja yhteiskunnan toiminnalle. Tässä kirjoituksessa tarkastelen julkista taloudenpitoa ja sen yhteyttä talouteen ja erityisesti talouden tulonmuodostuskykyyn. Pyrin myös tunnistamaan tulonmuodostuskykyä muovaavia voimia ja ydinalueita, joilta löytyisi ratkaisuja talouden tulonmuodostuskyvyn vahvistamiseksi. Kirjoituksessa esittämäni analyysi, väitteet ja ratkaisut ovat omiani eivätkä välttämättä edusta työnantajani valtiovarainministeriön kantaa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-21