Ekonomisti verotuksen vuotokohtia etsimässä

Kirjoittajat

  • Kaisa Kotakorpi Tampereen yliopisto

Abstrakti

Kirjoituksessa esitellään julkistalouden tutkimusta Okunin (1975) ”vuotavan ämpärin” ja Duflon (2017) ”ekonomisti putkiasentajana” -metaforiin pohjautuen. Näiden metaforien sovelluksena julkistalouden tutkijoita voidaan kuvata putkiasentajina, jotka pyrkivät paikantamaan vero- ja tulonsiirtojärjestelmän vuotokohtia sekä tarjoamaan tutkimustulosten avulla keinoja, joilla näitä vuotoja voidaan pienentää. Esimerkkejä vuodoista ovat talouden toimeliaisuuden, esimerkiksi työnteon, väheneminen verotuksen ja sosiaaliturvan seurauksena, tai veronkierto, joka suoraan vähentää kerättävien verotulojen määrää. Verojärjestelmätutkimus laajentaa perinteistä julkisen talouden tutkimusta veroasteiden vaikutusten tarkastelusta verojärjestelmän muiden yksityiskohtien, kuten verovalvonnan, vaikutusten arviointiin. Kirjoituksessa esitellään esimerkkejä sekä aiemmasta kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta että viimeaikaisista suomalaisista tutkimuksista.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-21