Eläkejärjestelmien automaattisesta ohjauksesta

Kirjoittajat

  • Jukka Rantala Eläketurvakeskus, eläkkeellä
  • Reijo Vanne Ekonomisti, eläkkeellä

Abstrakti

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat asettaneet työryhmän, jonka tehtävänä on muun muassa valmistella sääntöpohjainen vakautusjärjestelmä työeläkkeiden rahoitustasapainon hallintaan. Tässä kirjoituksessa käsitellään automaattisten vakautusjärjestelmien rakennetta ja ominaisuuksia erityisesti rahoitustasapainon ja riskien jakamisen näkökulmasta sekä pohditaan automaattisten järjestelmien rajoitteita ja niiden suhdetta harkinnanvaraisiin päätöksiin. Suomen työeläkejärjestelmän periaatteisiin soveltuvaa rahoitustasapainon automaattista ohjaamista kuvataan esimerkillä, jossa riskien kantamiseen osallistuvat kaikki osapuolet.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-21