Talouden Finnkampen: Kasvu, kulutus ja reaalitulot Suomessa ja Ruotsissa

Kirjoittajat

  • Markus Jäntti Tukholman yliopisto/ Turun yliopisto

Abstrakti

Kirjoituksessa verrataan henkeä kohti lasketun bruttokansantuotteen, kotitalouksien kulutuksen ja käytettävissä olevien tulojen kehitystä Suomessa ja Ruotsissa parin viime vuosikymmenen aikana. Inflaatio- ja ostovoimapariteettikorjauksen jälkeen Ruotsin BKT henkeä kohti kasvoi tuntuvasti enemmän kuin Suomen, mutta Suomen kotitalouksien kulutus kasvoi Ruotsin kotitalouksien kulutusta enemmän. Eri lähteistä saa hieman eri kuvan maiden välisestä erosta käytettävissä olevien tulojen tasossa, mutta Ruotsissa ne nousivat enemmän kuin Suomessa. Yksi mahdollinen selitys tuloksille on Ruotsin Suomea korkeampi kotitalouksien velka suhteessa tuloi

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-07-03