Finanssipolitiikan valvonnan arvio 2023: Hallituksen pyrkimys taittaa julkisen talouden velkasuhteen kasvu on perusteltu – lisää toimia tarvitaan

Kirjoittajat

  • Matthias Strifler Finanssipolitiikan valvonta
  • Suvi Kangasrääsiö Finanssipolitiikan valvonta
  • Arto Kokkinen Finanssipolitiikan valvonta

Abstrakti

Tämä artikkeli perustuu pääosin joulukuussa 2023 julkaistuun Valtiontalouden tarkastusviraston Finanssipolitiikan valvonnan (FV, 2023) raporttiin. Finanssipolitiikan valvonta antaa kaksi kertaa vuodessa arvion hallituksen finanssipolitiikasta. Tämä pohjautuu kotimaisessa finanssipoliittisessa laissa Valtiontalouden tarkastusvirastolle säädettyyn asemaan ja sen tehtäviin kansallisena, EU-lainsäädännön mukaisena riippumattomana finanssipolitiikan valvontaelimenä (Independent Fiscal Institution, IFI). Tässä artikkelissa tuodaan esiin uusimman raportin arviot suhdanteesta ja velkaantumisesta, hallituksen finanssipolitiikasta ja EU-säännöistä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-25

Numero

Osasto

Teema: Finanssipolitiikan arviointi