Julkisen talouden kestävyyden varmistaminen tarvitsee lisätoimia

Kirjoittajat

  • Riikka Purra Valtiovarainministeri

Abstrakti

Käsittelen tässä kirjoituksessa etupäässä valtion velkaa ja velan dynamiikkaan vaikuttavia tekijöitä. Tämä erityisesti siitä syystä, että valtion velkaan liittyy paljon erilaisia väärinkäsityksiä, ja valtion velkaantumisen riskit ovat kuitenkin viime kädessä lapsiemme ja lastenlapsiemme kontolla. Asia on siis mitä tärkein, ja epäilemättä myös taloustieteilijöille kiintoisa teema. Toisaalta velka on jossakin määrin myös välttämätöntä nykyisessä talousjärjestelmässämme. Eläkesäästöt maailmalla on sijoitettu korkorahoitusvaateisiin ja juuri valtionvelkaan. Toisen velka on jonkun varallisuutta, mutta varallisuutta vain siinä tapauksessa, että velat maksetaan takaisin. Suomen hallituksen yksi tehtävä on varmistaa, että valtio pitää huolta taloudellisista velvoitteistaan kaikissa olosuhteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee pystyä varmistamaan valtion velkakestävyys pidemmällä aikavälillä. Talouspolitiikalla on tässä tietenkin aivan keskeinen rooli. Siksi valtiovarainministerin tehtävä on tässä ajassa erityisen vaativa, mutta toisaalta hyvin mielenkiintoinen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-25

Numero

Osasto

Teema: Finanssipolitiikan arviointi