Pääoma työn tuottavuuden kasvun lähteenä markkinatuotannossa – Suomen ja Ruotsin vertailua

Kirjoittajat

  • Matti Pohjola Aalto-yliopisto

Abstrakti

Työn tuottavuus kasvoi Ruotsissa keskimäärin 2,3 prosenttia mutta Suomessa vain 1,2 prosenttia vuodessa vuosina 2001–2021. Tästä 1,1 prosenttiyksikön erosta 0,9 prosenttiyksikköä syntyi kokonaistuottavuuden ja 0,2 prosenttiyksikköä pääoman suuremmasta kontribuutiosta Ruotsissa. Pääoman määrän kontribuutio oli 0,2 prosenttiyksikköä Suomea pienempi mutta sen laadun kontribuutio 0,4 prosenttiyksikköä suurempi. Suomen ongelmana ei ole – kuten usein esitetään – investointien ja pääoman puute vaan pikemminkin kokonaistuottavuuden heikko kasvu ja korkean tuottavuuden pääoman puute. Pääomavaroittain tarkastellen Ruotsin ylivoima on syntynyt ICT-pääomasta: tietokoneista, ohjelmistoista ja tietokannoista.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-25