Tietoa julkaisusta

Luonnon Tutkija on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä yleistajuinen suomenkielinen tieteellinen aikakauslehti, jonka kirjoitukset käsittelevät kaikkia biologian haaroja. Siinä julkaistaan mm. vertaisarvioinnin läpikäyviä tutkimusartikkeleita, katsausartikkeleita, tiedonantoja, kirjallisuusarvosteluja, henkilökuvia, muistokirjoituksia sekä biologian historiaa käsitteleviä kirjoituksia.

Vanamon jäsenet saavat lehden jäsenetuna, ja lehden artikkelit ovat avoimesti luettavissa journal.fi -alustalla 12 kuukauden kuluttua julkaisusta.

Lehti alkoi ilmestyä vuonna 1897 nimellä Luonnon Ystävä. Vuodesta 1947 (51. vuosikerrasta) lähtien lehden nimi on ollut  Luonnon Tutkija. Jäsenlehti siitä tuli 1953. Vuonna 2021 julkaistiin 124. vuosikerta, ja samalla lehti muuttui digitaaliseksi lehdeksi.