Yhteiskuntapistiäisten tutkimuksen historiaa Suomessa

Kirjoittajat

  • Pekka Pamilo
  • Ilkka Teräs

Abstrakti

Yhteiskuntapistiäisten tutkimus Suomessa alkoi 1700-luvulla hyödyn aikana yhdessä mehiläistarhauksen kanssa. Mehiläisiä koskeva tutkimus on myöhemminkin keskittynyt pesien kestävyyteen ja tauteihin sekä mehiläisten rooliin erityisesti hyötykasvien pölyttäjinä. Kimalaisia ja ampiaisia koskeva tutkimus alkoi lajien levinneisyyttä koskevista raporteista, mutta 1900-luvun alussa huomio kiinnittyi myös kimalaisten ekologiaan ja niiden merkitykseen pölyttäjinä. Suomen monipuolinen kimalaislajisto on 1970-luvulta alkaen ollut vireän ekologisen tutkimuksen kohteena. Ampiaistutkimus on virinnyt vasta viime vuosina. Tutkituin yhteiskuntapistiäisten ryhmä Suomessa on muurahaiset. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat olleet erityisesti muurahaisten sosiaalinen käyttäytyminen ja niiden merkitys metsäekosysteemeissä. Viime vuosina tutkijat ovat hyödyntäneet myös uuden genomitutkimuksen menetelmiä selvittäessään sosiaalisen elämän erityispiirteitä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-09-27

Numero

Osasto

Historian havinaa