Identiteetin strateginen johtajuus terrorismin vastaisessa sodassa – motivaation muutos ja merkitys länsimaisessa maskuliinisessa sotilaskulttuurissa

Kirjoittajat

  • Aki-Mauri Huhtinen

Avainsanat:

johtaminen, psykologinen sodankäynti

Abstrakti

Identiteetin ymmärrys sodankäynnissä on erityisen tärkeää. 1900-luvun sodissa ja konflikteissa joukkotiedotusvälineiden kehittymisen myötä psykologinen sodankäynti on nostanut merkitystään. Psykologisen sodankäynnin perimmäiset teemat ovat olleet vastapuolen johtajien mustamaalaaminen, oman yhteisön voittamattomuuden korostaminen sekä naisten ja lasten hädänalaisuuden suojeleminen. Kun presidentti Bush aloitti vuonna 2003 Irak-operaation, yksi keskeinen julkisuuteen annettu syy sodalle oli naisten vapauttaminen islamilaisten järjestöjen vallasta. Artikkelissa osoitetaan, kuinka feminismin ja naisten asian ajaminen on toiminut erittäin hyvin juuri psykologisena operaationa eikä suikaan johtanut naisten todellisen aseman parantumiseen. Psykologisten operaatioiden yhä vahvempi mukanaolo sodankäynnissä vaikuttaa osaltaan myös tavallisten sotilaiden motivaatiota heikentävästi. Artikkeli on englannin kielellä (Strategically leading for identity in war on terror– the transformation and meaning(lessness) of motivation in western male militarized culture) ja luettavissa painetussa julkaisussa Tiede ja ase 65 (hinta 20 €). Julkaisun voi tilata Tiedekirjasta sähköpostitse tiedekirja@tsv.fi tai verkkokaupasta www.tiedekirja.fi

Kirjoittajan esittely

Aki-Mauri Huhtinen

P

Julkaistu

2008-01-08

Viittaaminen

Huhtinen, A.-M. (2008). Identiteetin strateginen johtajuus terrorismin vastaisessa sodassa – motivaation muutos ja merkitys länsimaisessa maskuliinisessa sotilaskulttuurissa. Tiede ja ase, 65. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/404

Numero

Osasto

Artikkelit