Tiede ja ase n:o 65: painetun julkaisun koko sisällys

Kirjoittajat

  • Toimitus

Abstrakti

TIEDE JA ASE N:65 2007 PAINETUN JULKAISUN SISÄLLYS Seppo Tanskanen Suomen Sotatieteellinen Seura 80 vuotta s. 7 Mika Kalliomaa Kokonaismaanpuolustus turvallisuusympäristön muutoksessa s.13 Pasi Kesseli Vaikutuskeskeistä parveilua verkostossa. Eräitä näkemyksiä asevoimien operatiivisten doktriinien kehityslinjoista s. 23 Vesa Valtonen Näkökulmia viranomaisyhteistyöstä s. 45 Arvo Komulainen Ahvenanmaa ei ole ollut mikään rauhan saaristo s. 55 Rainer Peltoniemi Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutukset maamme kriisinsieto- ja puolustuskykyyn s. 91 Tapio Saarelainen “Tulevaisuuden jalkaväkitaistelijan kehitystyö Suomessa – katse oman maan puolustamisessa ja tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioissa” s. 111 Tommi Kinnunen Suomalaisen johtajan 360-johtajaprofiili s. 131 Aki-Mauri Huhtinen ja Jari Rantapelkonen Military leadership and management in postmodern wars – language as a strategic weapon s. 165 Aki-Mauri Huhtinen Strategically leading for identity in war on terror– the transformation and meaning(lessness) of motivation in western male militarized culture s. 184 Sakari Ahvenainen Sotilas- ja siviiliteknologian eroista – evoluutinen ja systeeminen tarkastelu s. 198 Pentti Airio Urho Kekkonen ja puolustusvoimain komentajat 1945-1981 s. 231 Martti Turtola Kenraali Johan Laidonerin viron puolustusta koskevista ajatuksista vuosina 1934-39 s. 247 Tiina Tarvainen CB-terrorismin kahdet kasvot s. 262 Juha-Pekka Rentto Saako raakalaisia opettaa asein? Lähetystyö sodan oikeutusperusteena ennen ja nyt s. 294 Veli-Matti Värri Yhteiskunnan ja koululaitoksen tila moraalisubjektiksi kasvamisen näkökulmasta s. 318 Vesa Nissinen Kasvu pedagogiseen johtamiseen s. 335 Antti-Tuomas Pulkka & Amira Raviv Military ethics instruction – the educational challenge of the case-study method s. 345 Rauno Kuusisto ja Tuija Kuusisto Tilannekuvasta s. 363 Abstracts s. 379 Kirjoittajat s. 400 Toimintakertomus vuodelta 2006 s. 402 Suomen sotatieteellinen seura ry:n säännöt s. 406 Suomen sotatieteelllnen seura ry:n toimihenkilöt sekä kunnia- ja kutsujäsenet s. 412 Suomen sotatieteellisen seura ry:n ansiolevyke s. 416

Julkaistu

2008-01-08

Viittaaminen

Toimitus, . (2008). Tiede ja ase n:o 65: painetun julkaisun koko sisällys. Tiede ja ase, 65. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/409

Numero

Osasto

Toimitusartikkelit