Sotilasjohtaminen postmoderneissa sodissa – kieli strategisena aseena

Kirjoittajat

  • Aki-Mauri Huhtinen
  • Jari Rantapelkonen

Avainsanat:

johtaminen

Abstrakti

Johtaminen voidaan nähdään kokonaisuutena johtajien ajattelusta käytännön toimenpiteisiin. Vaikka johtaminen käytännössä on hyvin tilannesidonnaista, niin yksi modernin ajan johtamista ohjaavista pysyvistä periaatteista on halu kontrolloida kaikkea tulenkäytöstä kieleen. Sotilaskieli on tunnettu siitä, että siinä pyritään määrittämään asiat ja tapahtumat mahdollisimman tarkasti ja ytimekkäästi. Se on tapa ottaa monisäikeisetkin asiat vaativassa turvallisuusympäristössä haltuun. Postmoderni lähestymistapa on informaatioaikana haastanut vanhan sotilasyhteisöissä arvostetun ja hyväksi koetun periaatteen asioiden pelkistämisestä. Tyypillisiä sodanjohtamisen kieleen liittyviä esimerkkejä ovat ”Sota on rauhaa” tai ”Terrorismi on sotaa” kaltaiset sloganit. Syyskuun 11. terroristihyökkäykset nimettiin sodaksi rikoksen sijaan, jolloin 9/11 uhrit laskettiin tappioiksi sodassa. Kieli on strateginen ase, jota johtajat käyttävät joukkojen yhtenäistämiseen ja luomaan todellisuutta, tilannetietoisuutta. Tämä on terrorisminvastaisessa sodassa merkinnyt sitä, että johtajat ovat ajautuneet usein hallitsemattomiin informaatiosotiin. Tässä artikkelissa kuvataan modernin ja postmodernin lähestymistapojen eroa. Turvallisuusympäristön analyysin jälkeen artikkelissa kysytään miksi aikamme johtajat ja turvallisuusorganisaatiot edelleen sitoutuvat modernin maailman ajattelun perustaan; rationaalisuuteen, lineaarisuuteen ja jatkuvaan kehitykseen. Artikkeli rohkaisee sotatieteitä keskustelemaan uusista tavoista nähdä turvallisuusympäristö sekä kokeilemaan postmodernia lähestymistapaa ja metodeja informaatioajan sotilaallisen muutoksen edistämiseksi. Kun verkostojohtajat peräänkuuluttavat uusia tapoja ajatella, johtaa ja toimia, tarjoaa postmoderni juuri aiemmasta poikkeavaa menetelmää tulla sodan ja taistelukenttää koskettavien ongelmien kanssa toimeen. Artikkeli on englannin kielellä ja luettavissa painetussa julkaisussa Tiede ja ase 65 (hinta 20 €). Julkaisun voi tilata Tiedekirjasta sähköpostitse tiedekirja@tsv.fi tai verkkokaupasta www.tiedekirja.fi

Kirjoittajien biografiat

Aki-Mauri Huhtinen

P

Jari Rantapelkonen

Everstiluutnantti, sotatieteiden tohtori Työskentelee Viesti- ja Sähköteknisen Koulun johtajana.

Julkaistu

2008-01-08

Viittaaminen

Huhtinen, A.-M., & Rantapelkonen, J. (2008). Sotilasjohtaminen postmoderneissa sodissa – kieli strategisena aseena. Tiede ja ase, 65. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/410

Numero

Osasto

Artikkelit