Turvallisuustoiminnasta

Kirjoittajat

  • Arto Mutanen Merisotakoulu

Avainsanat:

objektiivinen ja subjektiivinen turvallisuus, toiminta, toimintakyky,  strategia

Abstrakti

Human security is a wide and flexible notion. The notion of human security principally refers to the security of a human being. Security is a subjective matter. On the other hand, security is an objective matter. In this objective sense security does not depend on how individuals feel about it. However, subjective and objective notions of security are in many ways interdependent. Security is not a state of affairs, but also acting. The notion of action competence focuses the attention to the individual. It focuses the attention to the humanity of human action, the responsibility of an actor. Environment, including all technical devices, is part and parcel of human activity. Technical devices are not just separate vehicles, but technology forms a techno system. The techno system does not just help humans to do the acts better, but changes the acts and even the final goals of the acts. The strategic orientation of human actions gives a foundation which allows us to direct and evaluate the actions. For example, effectivity and technical goodness are essential factors in the evaluation of human actions. In general, the parameters which are used in evaluating actions are called strategic variables or values. Values play a central role in security activity. They direct both individual and collective actions. Together we generate both security and fear. Inhimillinen turvallisuus on erittäin laaja ja vaikeasti hahmottuva käsite. Inhimillisen turvallisuuden käsite viittaa perustaltaan yksittäisen yksilön turvallisuuteen. Turvallisuus on yhtäältä kokemuksellinen, subjektiivinen asia. Toisaalta turvallisuus on objektiivinen, yksilöiden kokemuksista riippumaton asia. Subjektiivinen ja objektiivinen turvallisuus ovat monin tavoin yhteydessä toisiinsa. Turvallisuus ei ole vain tila, vaan myös toimintaa. Toimintakyvyn käsite asettaa ihmisen toimijana keskiöön. Inhimillisen toiminnan inhimillinen puoli tulee korostetusti esiin: toimiessaan ihminen on nimenomaan vastuullinen ihminen. Ihmiset toimivat tietyssä ympäristössä. Tämän ympäristön osana ovat ihmisen käyttämät tekniset välineet, jotka samalla muuttavat sekä ihmisten tapaa toimia että toiminnan tavoitetta. Tekniset välineet muodostavat systeemin, jonka osana ne toimivat. Käytännön toiminnan strateginen orientaatio antaa toiminnalle perustan, jonka varassa toimintaa on mahdollista suunnata ja arvioida. Esimerkiksi tehokkuus ja tekninen hyvyys ovat toiminnan arvioinnissa olennaisia tekijöitä. Yleisesti tällaisia toimintaa arvioivia muuttujia kutsumme strategisiksi muuttujiksi tai arvoiksi. Turvallisuustoiminnassa arvoilla on olennainen rooli. Arvot suuntaavat sekä yhteisöllistä että yksilöllistä toimintaa. Luomme yhteisöllisesti niin turvallisuutta kuin myös pelkoa. Artikkeli on suomenkielinen. The full text is in Finnish.

Kirjoittajan esittely

Arto Mutanen, Merisotakoulu

Kirjoittaja on FT ja dosentti ja toimii tutkijana Merisotakoulussa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2011-05-23

Viittaaminen

Mutanen, A. (2011). Turvallisuustoiminnasta. Tiede Ja Ase, 68. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/4129

Numero

Osasto

Artikkelit