Educating Soldiers and Security Sector Actors for Human Security-Oriented Activities

  • Juha Mäkinen
Avainsanat: human security, action competence, security sector reform

Abstrakti

Osana globaalia turvallisuusalan murrosta (security sector reform, SSR) sotilaiden roolit ja sotiluuden piirteet ovat muuttumassa myös Suomessa. Myös sotilaat ovat kansallisen turvallisuusalan toimijoita, joiden tulee yhteistoiminnassa muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa määrittää toimintansa ja koulutusjärjestelmiensä jaettuja perusteita. Suomalaisen(kin) turvallisuusalan jaettuna toiminnan kohteena on turvallisuus eli täsmällisemmin sanottuna inhimillinen turvallisuus. Tämä uudehko käsite haastaa arvioimaan perinteistä vain valtiolliseen ja kansalliseen turvallisuuteen rajoittunutta näkemystämme. Tässä artikkelissa inhimillisen turvallisuuden käsitteen ”yhtä ja oikeaa” käsitemääritelmää ei esitetä, vaan sen sijaan analyysissä keskitytään käsitteen ulottuvuuksiin eli eräänlaisiin ”viittaussuuntiin” kuten esimerkiksi globaalius/glokaalius, systeemisyys ja ennakoivuus. Inhimillisen turvallisuuden lisäksi toimintakyky -käsitteestä on muodostunut myös suomalaisen turvallisuusalan koulutusta ja yhteistoimintaa välittävä konsepti. Toimintakykykeskeinen, inhimilliseen turvallisuuteen orientoitunut, turvallisuusalan koulutus ja kasvatus on avainasemassa koulutettaessa turvallisuusalan toimijoita vuosisatamme glokaaleihin uhkiin. Turvallisuus, kuten turvattomuuskin, ilmaantuu keskuudestamme niin paikallisesti kuin globaalistikin, vaikkemme tätä tosiasiaa ehkä vielä olekaan tiedostaneet saati ottaneet teoissamme ja toiminnassamme huomioon. Artikkelin päämääränä on herättää ajattelua ja keskustelua sotureiden, palkka- ja ammattisotilaiden sekä kansalaissotilaiden että kansalaisten välillä näistä tärkeistä inhimillisen turvallisuuden ulottuvuuksista. Abstract A new kind of soldiership, akin to security sector actorship, is emerging in the national security sector in Finland. An efficient and good national security sector could and should have some shared aspects, like for example some ends and objects/objectives of activities, but also some mediating means. The analysis done in the paper shows how human security -oriented activities are mediated in Finland at the moment for example by such concepts as human security and action competence. These concepts are operational in the 21st century education of soldiers and civilians facing new kinds of global threats collectively but also locally. The intent is not to deliver some non-disputable facts to be internalized but to give some food for thought instead, for both soldiers and civilians in Finland, and to be debated on in the future. The full text is in English. Artikkeli on englanninkielinen.

Kirjoittajan esittely

Juha Mäkinen
Author is Professor of Military Pedagogy in The Department of Leadership and Military Pedagogy at The National Defence University.
Julkaistu
2011-05-23
Viittaaminen
Mäkinen, J. (2011). Educating Soldiers and Security Sector Actors for Human Security-Oriented Activities. Tiede Ja Ase, 68. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/4133
Osasto
Artikkelit