Jalkaväkipataljoonan konekiväärikomppanian organisaatio ja taktillinen käyttö

  • M. K. Stewen Puolustusvoimat
Avainsanat: Konekiväärikomppania, taktiikka, organisaatio

Abstrakti

Artikkelin tarkoituksena on tarkastella niitä vaatimuksia, "jotka ennen kaikkea meikäläinen maasto sekä meikäläisissä olosuhteissa käytävät taistelutoiminnat nimenomaan jv.patl:n puitteissa asettavat patl:aan kuuluvalle kk.komppanialle ja sen perustella selvittää minkälaisen tulisi kk.kompp:n organisaation, sen taktillisessa käytössä esiintyneisiin vaatimuksiin perustuen, meillä olla." Toisessa luvussa tarkastellaan suomalaisen maaston ominaisuuksia ja sen vaikutuksia taistelutoimintaan sekä joukkojen ryhmitykseen.
Kolmannessa luvussa käsitellään jalkaväkipataljoonan aseistusta ja konekiväärikomppanian tehtäviä, sen käyttöä eri taistelulajeissa sekä eräissä erityistapauksissa, kuten muun muassa ilmatorjunnassa tai panssarintorjunnassa. Taistelulajien periaatteita ja konekiväärikomppanian toimintaperiaatteita käsitellään muutamien ulkomaisia armeijoita käsittelevien läheteiden puitteissa melko yksityiskohtaisesti. Puolustustaistelusta mm. todetaan, että siinä "...voidaan käyttää täysin määrin hyväksi kk:ien kaikkia huomattavia etuja: kantavuutta, osumistarkkuutta, tulinopeutta, tulen liikkuvuutta ja suihkun taipuisuutta". Lopuksi käsitellään konekiväärikomppanian organisaatiolle asettavia vaatimuksia sekä esitellään kirjoittajan laatima konekiväärikomppanian organisaatioesitys.
Viittaaminen
Stewen, M. K. (1). Jalkaväkipataljoonan konekiväärikomppanian organisaatio ja taktillinen käyttö. Tiede Ja Ase, 1(1), 80 - 127. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47252
Osasto
Artikkelit