Puolustuksemme järjestyksen ja suorituksen tarkoituksenmukaisuus venäläisten hyökkäysperiaatteet huomioon ottaen

Kirjoittajat

  • V. Nihtilä Puolustusvoimat

Avainsanat:

Puolustussota, venäläinen hyökkäys, Suomi

Abstrakti

Artikkelin johdannossa todetaan, että vaikka hyökkäystä käsittelevät tutkimukset ovatkin enemmistönä sotilaskirjallisuudessa, niin meillä korostunee puolustuksen merkitys, josta syystä sen tarkoituksenmukaisuus on otettu tarkastelun kohteeksi. "Pohjan tarkastelulle muodostavat tiedot hyökkääjän järjestelystä ja aseistuksesta, sen joukkojen koulutuksellisesta ja moraalisesta tasosta sekä sen omaksumista hyökkäystaistelun taktillisista periaatteista." Näitä tarkastelukohteita selvitetään seuraavassa luvussa, joka käsittelee havaintoja venäläisten hyökkäyksestä puolustukseen ryhmittynyttä vihollista vastaan. Tarkastelu jaetaan etumaaston valtaukseen ja hyökkäykseen päävastarinta-asemaa vastaan. Hyökkääjän ryhmitystä tarkastellaan aselajeittain ml. kaasujoukot ja reservien käyttö. Hyökkäyksen suoritus eri vaiheineen kuvataan yksityiskohtaisesti. Yhteenvedossa todetaan, että "Niin uhkaavalta ja kaikki murskaavalta kuin venäläinen hyökkäys aluksi tuntuukin, on siinä siis heikkoutensa, jotka tarjoavat puolustajalla mahdollisuuksia sen torjumiseen." Seuraavassa luvussa, "Näkökohtia puolustuksemme järjestelyistä", käsitellään puolustusasemien valintaa, voimien ryhmitystä ja sijoitusta, tulisuunnitelmia sekä kenttävarustustöitä. Lopuksi käsitellään omana lukunaan puolustuksen suoritusperiaatteita, korostaen muun muassa tiedustelun ja harhauttamisen merkitystä.
Yhteenvedossa todetaan muun muassa, että puolustusaseman sijoituksessa on pyrittävä hyökkääjälle vieraaseen ja hyökkäysvaunuille vaikeaan maastoon, voimat ja aseistus on ryhmitettävä syvyyteen, todellinen ryhmitys on harhauttamiselle salattava, pieniä sisäisiä reservejä on käytettävä aseman sisäisten tukikohtien miehittämiseen sekä kaikkea kaavamaisuutta aseiden ja joukkojen käytössä on vältettävä. Lisäksi esitetään muutamia periaatteita silloisen aseistuksen täydentämiseksi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1935-01-01

Viittaaminen

Nihtilä, V. (1935). Puolustuksemme järjestyksen ja suorituksen tarkoituksenmukaisuus venäläisten hyökkäysperiaatteet huomioon ottaen. Tiede Ja Ase, 3(3), 15–38. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47265

Numero

Osasto

Artikkelit