Kenttävarustus- ja tietöiden suunnitteleminen ja johtaminen divisioonassa, huomioon ottaen nykyiset esikunnan vahvuudet ja työnjaon

Kirjoittajat

  • N. M. Oinonen Puolustusvoimat

Avainsanat:

Kenttävarustus, linnoittaminen, pioneeritoiminta

Abstrakti

Artikkelin lähteinä on käytetty kotimaisten lähteiden lisäksi saksalaisia ja ranskalaisia ohjesääntöjä ja muuta kirjallisuutta. Artikkelin johdannossa todetaan, että siinä pyritään käsittelemään kenttävarustus- ja tietöiden luonnetta ja suhdetta taistelutoimintaan sekä taistelujoukkojen käyttöä em. töihin. Lisäksi käsitellään pioneerijoukkojen yleisiä käyttöperiaatteita ja divisioonan esikunnan pioneeritoiminnallista työnjakoa. Toisessa osiossa käsitellään yleisellä tasolla kenttävarustus- ja tietöitä sekä niiden tekemisen taktista ja teknistä johtamista divisioonan esikunnassa. Taistelujoukkojen käyttöä käsittelevässä osassa todetaan, että pioneerijoukot eivät riitä, joten joukkojen on itse kyettävä toteuttamaan tärkeimmät kenttävarustus- ja tietyöt. Tässä mielessä korostetaan kaikkien joukkojen koulutuksen merkitystä. Luvun loppuosassa käsitellään pioneerijoukkojen yleisiä käyttöperiaatteita ja divisioonan esikunnan pioneeritoiminnallista johtamista. Toisessa luvussa käsitellään kenttävarustustöiden suunnittelemista ja johtamista. Luvussa käsitellään yksityiskohtaisesti linnoittamisen periaatteita liikuntasodassa, pitkäaikaisessa puolustuksessa ja asemasodassa. Kolmannessa luvussa käsitellään tietöiden suunnittelua toiminnan eri vaiheissa. Viimeisessä luvussa esitetään muutosehdotuksia perusteluineen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1935-01-01

Viittaaminen

Oinonen, N. M. (1935). Kenttävarustus- ja tietöiden suunnitteleminen ja johtaminen divisioonassa, huomioon ottaen nykyiset esikunnan vahvuudet ja työnjaon. Tiede Ja Ase, 3(3), 126–168. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47270

Numero

Osasto

Artikkelit