Saattolaivoista ja niiden kehityksestä

Kirjoittajat

  • Jaakko Rahola Merivoimien Esikunta

Avainsanat:

Saattoalus, merivoimat, kehittäminen

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan saattolaivojen tarvetta ja niiden kehittämisen perusteita. Tarve syntyi ensimmäisen maailmasodan aikana, saksalaisten aloitettua rajoittamattoman sukellusvenesodan. Kauppa-alusten suojaamiseen jouduttiin käyttämään muun muassa hävittäjiä, mutta niitä tarvittiin myös muissa merisotatoimissa. Vaikka kauppalaivojakin aseistettiin ei sekään ollut ratkaisu ongelmaan. " Näin syntyi ajatus korvata hävittäjä nopealla, helposti ohjattavalla ja riittävän merikuntoisella saattolaivalla, joka olisi ko. tehtävään suunniteltu ja tulisi hävittäjiä halvemmaksi rakentaa."
Toisessa luvussa esitellään erilaisia sodanaikaisia englantilaisia, amerikkalaisia, ranskalaisia ja japanilaisia saattolaivatyyppejä sekä niiden ominaisuuksia. Kolmannessa luvussa tarkastellaan saattolaivatyypin sodan jälkeiseen kehitykseen vaikuttaneita syitä. Neljännessä luvussa esitellään silloiset saattolaivatyypit ja niiden ominaisuudet. Artikkelin lopussa on taulukoitu sodan aikana rakennetut ja sodan jälkeen rakennetut saattolaivatyypit.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1935-01-01

Viittaaminen

Rahola, J. (1935). Saattolaivoista ja niiden kehityksestä. Tiede Ja Ase, 3(3), 207–225. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47272

Numero

Osasto

Artikkelit