Ahvenanmaan sotilaallinen ja sotilaspoliittinen merkitys

Kirjoittajat

  • L. J. Sauramo Pääesikunta

Avainsanat:

Ahvenamaa, turvallisuuspolitiikka

Abstrakti

Artikkelin tarkoituksena on "luoda yleiskuva Ahvenanmaan kysymyksen kehityksestä vuoden 1921:n sopimuksen syntymiseen saakka sekä tarkastella Ahvenanmaan sotilaallista ja sotilaspoliittista merkitystä lähinnä nykyistä ajankohtaa silmälläpitäen".
Ensimmäisessä luvussa käsitellään Ahvenanmaan kysymystä vuoteen 1921 saakka tarkastelemalla Suomen sotaa 1808-1809 , vuosien 1809-1856 tapahtumia, ensimmäisen maailmansodan aikaisia vaiheita, linnoitusten hävittämistä, Kansainliittoa sekä Ahvenanmaan sopimusta vuodelta 1921.
Toisessa luvussa, Ahvenanmaan strategien asema Itämerellä, käsitellään Ahvenanmaan aluetta ja sen sotilasmaantieteellistä asemaa sekä Ahvenanmaan merkitystä Suomen puolustukselle. Käsittelyssä on saaren merkitys kauppamerenkulullemme, Ahvenanmaa Lounais-Suomeen tehtävän hyökkäyksen tukikohtana sekä vihollisen mahdollisuudet maihinnousuun. Lisäksi tarkastelun kohteena on saarten strateginen merkitys Ruotsille.
Kolmannessa luvussa Ahvenanmaata tarkastellaan suurvaltain ja Itämeren maiden välisenä sotilaallisena kysymyksenä. Loppupäätelmissään kirjoittaja esittää kantanaan, että mikäli Suomella olisi kaikki oikeudet valmistella saarten puolustus, se edistäisi alueen rauhankin asiaa. Artikkelin liitteenä on Ahvenanmaan saarten linnoittamuutta ja neutralisoimista koskeva sopimus vuodelta 1922.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1937-01-01

Viittaaminen

Sauramo, L. J. (1937). Ahvenanmaan sotilaallinen ja sotilaspoliittinen merkitys. Tiede Ja Ase, 5(5), 194–234. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47284

Numero

Osasto

Artikkelit