Viivytystaistelu

Kirjoittajat

  • V. J. Oinonen Puolustusvoimat

Avainsanat:

Viivytystaistelu, taistelulajit

Abstrakti

Artikkeli on saanut lähtösysäyksen Kenttäohjesäännön uuden viivytystaistelua käsittelevän luvun ilmestymisestä, koska siinä viivytystaistelun käsite oli "oleellisesti muuttunut". Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan viivytystaistelua taistelulajina. Uuden ohjesäännön mukaan viivytystaistelun päätarkoitus oli viivyttää vihollisen etenemistä. Luvussa tarkastellaan muun muassa viivytystaistelun eri elementtejä ohjesääntöjen valossa. Seuraavissa luvuissa käsitellään viivytystaistelua Saksan ja Venäjän ohjesääntöjen mukaisesti, viivytystaistelun luonnetta sekä päävoimien ja viivytystaistelua suorittavan joukon välisiä suhteita.
Erityistarkasteluun on otettu kysymys "Onko taistelun tarkoitus joukoilta salattava?" Lisäksi tarkastellaan käskyn sisältöä ja reservin muodostamista. Viivytystaistelun suoritusta käsittelevässä luvussa otetaan tarkasteluun toiminta etumaastossa ja viivytysasemassa sekä irtaantumisen toteuttaminen erilaisissa tilannevaihtoehdoissa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1938-01-01

Viittaaminen

Oinonen, V. J. (1938). Viivytystaistelu. Tiede Ja Ase, 6(6), 49–65. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47288

Numero

Osasto

Artikkelit