Panssariaseen organisaatiosta ja taktiikasta

Kirjoittajat

  • E. Åkerman Pääesikunta

Avainsanat:

Panssarivaunu, organisaatio, taktiikka

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan eri maissa vallitsevia käsityksiä panssariaseen organisaatiosta ja taktiikasta. Tällöin erityistä huomiota kiinnitetään panssarivanujoukkojen ja saattojalkaväen suhteisiin sekä yhteistoimintaperiaatteisiin. Tarkastelussa tutkitaan periaatteiden sopivuutta suomalaisiin oloihin. Johdannossa todetaan, että vallalla on kaksi ajatusmallia. Toinen on operatiivinen suunta, jossa pääpaino on panssarivaunujen itsenäisessä käytössä ja toisena on taktillinen suunta, joka kannattaa panssarivaunujen käyttöä jalkaväen tukena. Toisessa luvussa täsmennetään käsitteet, joita ovat panssarikalusto, panssariase, panssarijalkaväki, saatto ja suojaväki.
Kolmannessa luvussa, "Käsitykset panssarivaunujoukkojen ja saattojalkaväen välisistä suhteista", tarkastellaan operatiivisen panssariaseen kehitystä eri maissa ennen toista maailmansotaa sekä kehitystä toisen maailmansodan aikana. Lisäksi tarkastellaan syitä taktillisen panssariaseen säilymiseen sekä panssarivaunujoukkojen ja saattojalkaväen suhteiden kehittymistä eri maissa toisessa maailmansodassa.
Kolmas luku käsittelee käsityksiä panssarivaunujoukkojen ja saattojalkaväen yhteistoimintaperiaatteista. Käsittely tapahtuu maittain operatiivisen ja taktillisen panssariasedoktriinin puitteissa. Yhteenvedossa esitetään molempien doktriinien todennäköinen kehityssuunta. Neljäs luku käsittelee sopivuutta meikäläisiin olosuhteisiin. Ensiksi tarkastellaan olosuhteistamme johtuvia erikoisuuksia panssarivaunujen ja saattojalkaväen suhteissa ja yhteistoiminnassa, käsitellen maastoa ja ilmastoa. Sen jälkeen tarkastellaan meille sopivimpia suhteita panssarivaujoukkojen ja saattojalkaväen välillä sekä tehdään esitys ihanneorganisaatioksi. Luvun lopussa tarkastellaan meille sopivia yhteistoimintaperiaatteita. Loppupäätelmissä muun muassa todetaan, että luotettavan läntisen lähdekirjallisuuden puute on haitannut tutkimuksen tekemistä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1949-01-01

Viittaaminen

Åkerman, E. (1949). Panssariaseen organisaatiosta ja taktiikasta. Tiede Ja Ase, 7(7), 52–100. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47295

Numero

Osasto

Artikkelit