Hugo Salmela, Punaisen pohjoisen rintaman ylipäällikkö v. 1918

Kirjoittajat

  • E. W. Kukkonen Puolustusvoimat

Avainsanat:

Hugo Salmela, punaiset, ylipäällikkö

Abstrakti

Kirjoittaja toteaa aluksi tämän 1930-luvulla Suomen Sotatieteellisen Seuran julkistamaan kilpailuun osallistuneen tutkielmansa vaiheita muun muassa Valpon suorittamaa takavarikkoa. "Ne lähteet, jotka punakaartin toiminnan tutkijalle tarjoutuvat, kuten punaisten asiakirjakokoelmat, puhelinsalakuuntelijoiden muistiinpanot sekä erinäiset kuvaukset ja teokset, ovat varsin puutteellisia ja väritettyjäkin. Erikoisesti arkistoaineistosta on vain osa jäänyt tutkijan käytettäväksi." Tutkielma, joka alunperin laadittiin 1930-luvun lopulla, julkaistiin vasta sotien jälkeen. Kirjoittaja toteaa hieman lyhentäneensä tutkielmaa, mutta se on "muutoin alkuperäisessä muodossaan. Viimeksi mainittua seikkaa korostan siksi, ettei minua voitaisi syyttää konjunktuurihistorioitsijaksi, koska tutkimuksessani esittäytyy punaisten toiminta toisessa ja näille edullisemmassa valossa, kuin mihin on yleensä totuttu."
Artikkelissa tarkastellaan Hugo Salmelan henkilöhistoriaa seikkaperäisesti eri vaiheineen ja tapahtumien taustoineen. Lopuksi kirjoittaja muun muassa toteaa, että "Taistelutahdossa, sitkeydessä ja omaa etu tavoittelemattomassa velvollisuuksien täyttämisessä kelpaa Hugo Salmela esimerkiksi kenelle suomalaiselle soturille tahansa. Tässä mielessä jälkimaailma tuleekin tekemään kunniaa punaisen Pohjoisen rintaman ylipäällikön Hugo Salmelan muistolle."

Tiedostolataukset

Julkaistu

1952-01-01

Viittaaminen

Kukkonen, E. W. (1952). Hugo Salmela, Punaisen pohjoisen rintaman ylipäällikkö v. 1918. Tiede ja ase, 10(10), 13–77. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47324

Numero

Osasto

Artikkelit