Suomen Sotatieteellisen seuran 25-vuotistaival

  • K. J. Mikola Sotakorkeakoulu
Avainsanat: Suomen Sotatieteellinen Seura, 25 vuotta

Abstrakti

Artikkelin ensimmäisessä osassa tarkastellaan toiminnan ja kehityksen ulkoisia puitteita, kuten muun muassa seuran syntyyn alkusysäyksen antaneen, vuonna 1927 perustetun, Sotakorkeakoulun upseerikerhon syntyvaiheita ja sen toimintaa. Kyseinen upseerikerho jäsenet epäilivät jo toisena toimintavuotenaan kerhon tarkoituksenmukaisuutta. Eri vaiheiden jälkeen upseerikerhon toiminta siirtyi perustetulle Suomen Sotatieteelliselle Seuralle, joka merkittiin yhdistysrekisteriin 19.10.1929. Tämäkin seura haki alkuvuosinaan toiminnalleen sopivia muotoja ja vähitellen vakiintuivat julkaisu- ja esitelmätoiminnan periaatteet. Toimintavuoden 1933-34 "tärkeimmäksi saavutukseksi" mainitaan vuosijulkaisun "Tiede ja ase" ilmestyminen, koska siitä alkaa vain sotien ajaksi keskeytynyt julkaisutoiminta. Lisäksi artikkelin ensimmäisessä luvussa käsitellään muun muassa esitelmätilaisuuksien järjestämistä, yhteyksien luomista muiden vastaaviin yhteisöihin sekä tarkastellaan seuran toimintamahdollisuuksia vuosien saatossa. Sotien jälkeen seuran ensimmäinen vuosikokous pidettiin 11.4.1948. Puheenjohtajaksi valittiin jalkaväenkenraali E. Heinrichs ja päätettiin jatkaa "Tiede ja ase"- teoksen julkaisemista sekä esitelmäiltojen järjestämistä.
Seuran toiminta haki edelleen muotojaan ja muun muassa maaliskuussa 1953 annetussa julkilausumassa todettiin, että "seuran asiana ei ole johtaa määrättyjen ajankohtaisten kysymysten tutkimusta puolustusvoimien käytännöllistä tarvetta varten", koska tehtävä kuului puolustusvoimien johdolle. Sen ei kuitenkaan todettu estävän ajankohtaisten kysymysten esille ottamista.
Toisessa luvussa tarkastellaan seuran 25-vuotisen toiminnan tuloksia, tuoden esille muun muassa julkaisujen sivumääriä, artikkelien aihepiirejä sekä esitelmien lukumäärät. Lisäksi tarkastellaan 25 vuotta seuran puheenjohtajana toimineen jalkaväenkenraali E. Heinrichsin merkitystä seuran toiminnan kehittämisessä.
Julkaistu
1954-01-01
Viittaaminen
Mikola, K. J. (1954). Suomen Sotatieteellisen seuran 25-vuotistaival. Tiede Ja Ase, 12(12), 5 - 34. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47342
Osasto
Artikkelit